Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберу және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік маманд

Об утверждении правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных.docx

Ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығына ада (1)

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы (1)

Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын нем (1)

Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік қ (1)

Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағи (1) Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы

Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі ме (1)

О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения (1)

Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части орга (1)

Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет (1)

Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи.rus

Об утверждении Правил оказания стационарной помощи (1)

Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления т (1)

Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или (1)

Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их (1)

Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы (1)

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру

Стратег.план 2022

Политика управления человеческими ресурсами

Лекарственный формуляр 2020

Лицензии

Кадровая политика

Устав_

Положение о НС 

Поликлиника № 3 города Караганды

Наблюдательный совет

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Отчеты по НС

Отчет по наблюдательному совету за 2020 г

Отчет по наблюдательному совету за 2021 г

Отчет по наблюдательному совету за 2022 г

Планы развития

Финансовые документы